Subscribe Us


KOOPERATİFÇİ ÜZEYİR BORAN YAZDI


 

ÜZEYİR BORAN :TARIM VE HAYVANCILIĞIN KALICI 

TOPYEKÜN KALKINMASI İÇİN NE YAPMALI?

..

TÜRKİYE GENELİNE SUNULAN BU MANİFESTO DİYEBİLECEĞİMİZ TARIM VE HAYVANCILIĞIN KALICI TOPYEKÜN KALKINMA VE UYGULAMA STRATEJİSİDİR.

Eski kuşaklar,  gücenmesinler, bu proje aynı zamanda Z kuşağına atfenolunur.

Felsefesi ‘Tam Bağımsızlık’ olan kurucumuz dünyanın bir numaralı Devrimcisi Mustafa Kemal’in oğulları ve torunlarından kuşağın gençleri, Emperyalist, dış güçlerin ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara ve işbirlikçilerine dayanamayarak konuşma ve toplantılar yaparak  karşı düşünce ve  tepkilerini ortaya  koydular. Hiçbir soygun öldürme gibi  terörist olaylarda bulunmadılar.  En son 5-6 Mayıs  üç (3) Fidanın asılması ile ve diğer ölen devrimcilerin yasını tutmaya devam ediyor ülke.. Diğer tüm devrimciler Behice Boran, Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Harun Karadeniz, İbrahim Kaypakkaya, Alpaslan Özdoğan, Kadir Manga, Emep Kurucusu  Mustafa Yalçıner, Hacı Tonak Kürecik için Malatya’ya gittiler ve baskın yediler. Ölenlere rahmet, hayatta olanlara uzun ömürler dileriz. Büyük Hakim Nadir Taçşıoğlu’na minnet..

Yukarıda tam bağımsızlık (Ulusalcılık) için Karl  Marks’ın  1843’de kaleme aldığı  makalede Yahudi meselesini genel olarak laiklik  sorununun bir parçası idi. Laiklik ile gerçek din özgürlüğünün olmazsa olmazıdır. Çünkü K. Marks Yahudi kökenlidir. ‘’Ulusalcılığın Kürtçülüğe ve özgürlüklere düşman faşist-darbeci olarak tanıtılması ayıptır. ‘’ ifadesini kullanır.

Ülkemizin 100 yıllık kuruluşundan bu yana istenilen Tarım ve  Tarıma dayalı Sanayi ve Hayvancılığın istenilen seviyede gelişemediği.. Mustafa Kemal Atatürk, Tarımda makinalaşma ve üreticilerin her konuda eğitimini sağlamak, geliştirmek için çaba sarf etmiş bu yüzden Silifke’de  ‘’Mersin Evkaf Çiftliği’’nde  T. K. Kooperatifi kurup üye olmuştur. 

Bende kooperatif  sektöründen gelmiş, emekli bir kişi olarak; bilgi ve birikimlerimi bu yazı ile düşüncelerimi sağlam temeller atılarak destek verme çabası içerisindeyim. Uyarım, sektörün yapılanması dışında..

Toplum ve ülkemiz ne kadar güçlükler açlıklar ve intiharlar sürekli artmaya devam etmekte.. ilaçları zamanında temin edip alamadığımızdan yapacağımız,  açlığımızı su içerek gidereceğiz. Ama savurganlık yapmadan  paramıza (Dövizimize) sahip çıkıp  bundan böyle hiçbir ülke, kişi, kurum ve zümrenin bizi aç, susuz, ülkesiz (vatansız) bırakmasına izin vermeyeceğiz. Son olarak inadına ÜRETMEK- ÜRETMEK- ÜRETMEK ve dışa  satmak, satmak, döviz getirmek.. Bas gaza, gazla uşağım..

 

TÜRKİYE GENELİNDE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ ÖRGÜTLENMESİ:

KOOPERATİF TANIMI:

 Aynı duygu ve düşünceyi paylaşan insanların bir araya gelip iş ve güç birliği yaparak (en az 7 kişi ile) kurulan değişir ortaklı, değişir sermayeli, Tüzel kişiliğe sahip kurumlara  Kooperatif denir.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÖRGÜTLENMESİ:

MERKEZİ: ANKARA (1 ADET MERKEZ BİRLİĞİ)

BÖLGE BİRLİKLER: Coğrafi Bölgeler: 17 Adet.

BÖLGE BİRLİKLERİNE, bağlı Ankara, Tekirdağ,  Balıkesir, Sakarya, Kütahya, İzmir, Antalya, Konya, Samsun, Sivas, Kayseri, Mersin, G. Antep, Şanlıurfa,, Malatya, Erzurum, Trabzon olmak üzere toplam 1621 kooperatif mevcut..

1621X3=8105 personel diğer yapılanma ile 10 bin istihdam.

 

DİĞER BİLGİLER:

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1863’de Mitat Paşa tarafından Ziraat Bankası ile birliktedir. İlk yıldan kooperatif örgütlenmesinin (teşkilatlanmasının) birincisi Ziraat Bankası ile aynı amaca hizmet etmesi, (ancak Ziraat Bankası il ve ilçeler bazında hizmet vermekte, T.K. Kooperatifleri daha geri kalmış belde ve köylerde hizmet vermeye devam etmektedir. Güç koşullarda Teşkilatlanmada diğer hadise: 1950 yılları itibariyle ve toprak ağalarının iktidar olması, serbest piyasa ekonomisini (kapitalist) liği tercih etmedikleri, istemedikleri için yeterli ulusal bazda gelişme sağlanamamıştır. Ama Avrupa da birçok ülke kooperatifçilik ve  hayvancılıkla kalkınmıştır.

ÖRNEK: Hollanda gibi..

NETİCE: Şimdi yeniden yapılanmaya gitmeliyiz.  Buna mecburiyet doğmuştur.

-A-Yönetimde ne gibi aksaklıklar var? Diğer kurumlarda (bugünkü gibi) olduğu gibi dışarıdan atamalar var mıdır? Yönetim kurullarına atanmış, şişirilmiş maaşlılar var mıdır? Kadrolarında ülke sevdalısı uzman kişiler olup sektörü yukarılara taşıyacak kadrolar oluşturulmalı.

 

-B- Şu anda ülkenin kasası tam takır kuru bakır durumda.. Para yok, destekleme yok. İflas haciz çok. Arazi, traktör ekipman satışı gırıla.. O halde ne yapmalı? Mevcut parlamenterlerden (eskilerden ) dost ülkeler ziyaret edilmeli borç bulma veya ucuz kredi (uzun vadeye yayılmış, Belediyeler gibi..) nakit bulunmalı, tarıma destek verip, üretim ve para akışı sağlanmalı. Ulus olarak geleceğimiz hepimizin sevdasıdır. Bu sevdadan vazgeçmeyeceğiz.

 

C- Yasal olarak bankacılık (mevduat toplama) tarım sigortası gibi yetkilerini gelişmiş belde, kasaba ve şehirlerde faaliyete geçirmeli, mevduat toplama, Tarım sigortası  faaliyetini mutlaka yapmalıdır)

 

D- Bölge  birliklerine ve merkez birliğine akaryakıt (mazot) ithal etme yetkisinin verilmesi ile çiftçiye ucuz mazot sağlanıp üretim maliyet düşürülmeli. Çiftçinin ihtiyacı kooperatiflerce sağlanmalı.

 

E-Tarımın çeşitlilik ve yoğun olduğu bölgelerde toprak tahlilleri  yapılıp en iyi hangi üründen yüksek randıman (verim)  alınması sağlanmalı. Tabi ki Bölge Birliklerinin bulunduğu yörelerde.

 

F- Her  Kooperatif bünyesinde traktör ve ekipman aletleri ve traktör ve ekipmanları kullanacak şoför olmalı.

 

G-Pancar üretim arazileri ekilmeli, fabrikalar yeniden çalıştırılmalı, küçük baş, büyük baş hayvancılığın geliştirilmesi halkın et ve süt ürünlerine ulaşması sağlanmalı. İç Anadolu’da Niğde Nevşehir, Kayseri üçgeninde, Söke’de  sofralık patatesin haricinde fabrika (cips) kurulmalı. Her türlü üretimi yapılan ürünün alım bedeli önceden ilan edilmeli. (Kooperatif Birlikleri tarafından)

 

H- Tarımın vazgeçilmezleri olan gübre çeşitlerine ulaşılmalı, aynı şekilde tarım ilacı üretilen firma ve fabrikalara ortak olunarak veya hisse bazında zamanında temin edilerek kooperatiflere sevkiyatı yapıp hazırda bulundurulmalı.

 

I-Uzun zaman sürecinde, geniş bir tohum üreticileri kişiler İsrail’e toptan satıyor. İsrailliler de 20 gr., 50 gr, gibi parçalara ayırıp halka pahalıya satıyorlar. Bu iddiayı İstanbul Ziraat Mühendisleri oda  başkanı ve Tohumcular Dernek başkanının yaptığı (Ulusal Kanalda) Tarım söyleşi sohbeti toplantısı sonucunda bazı çevrelerden öğrenmeye çalıştım, kişiler İsrail’de ne toprak, ne arazi varda tohum ticareti yapsın dediler. Burdan hareketle yerli tohum ıslahı ve üretimi geliştirilmelidir.

 

İ- Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürlüğü ve bünyesinde bulunan şube müdürlükleri T. K. Koop. Merkez Birliğine bağlanmalı. Tüm Tarım ürünlerini iç ve dış pazarlarda alım, satım işlerini yapması için görevlendirilmesi (Yabancı dil ve ticaret deneyimi olan personellerle güçlendirilmelidir.)

 

K- Tarım ürünleri alımında fiyatlar önceden açıklanmalıdır. Alım ve satım işlerinde kooperatifler ve birlikler yetkili kılınarak, yağlı tohumlar; ay çiçeği, pamuk (çiğit)  yağı, mısır yağı, zeytinyağı, soya fasülyesi ve küspeleri, pancar küspesi gibi; ayrıca Arıcılık, Balıkçılık, Fındık ve Yemlik tohumlar; Arpa, Fiğ vesaire sektörün gelişmişlik düzeyi ve üretim çoğaldığında Süt ve Süt ürünleri ihracatı, her türlü ihracat yapılması hatta, yerli tohum ihracatı gelişmişlik düzeyi yükseldiğinde yapılabilinir.

 

Bu yazımız öneri mahiyetinde olup çok defa uygulama niyeti olup Türkiye’yi kurtarma sevdası olduğunda;  Tüzük ve uygulamalar detaylı bir şekilde belirlenir. Bu sayfanın devamında bazı hususu 2 kez  yazmış olabilirim. Faydalı olacağına inanıyorum.

 

Bölge Birlikleri ve kooperatiflerin bulunduğu yer ve mıntıkalarda; öncelikle il k toprak tahlilleri ve hangi ürünler ekilip iyi ve kaliteli mahsul alınır. Arkasından her kooperatife (Acil ve yoğunluklu olan yerlere) Ziraat Mühendisi atanmalı yine hayvancılıkta da veteriner ataması yapılmalı. Gerekirse bu uzman kişiler tarafından arazi ve hayvan taraması yapılmalı, yaptıkları çalışma rapor olarak  Kooperatif müdürlerine verilmeli.

 

ÖNEMLİ:  Toprak Mahsulleri Ofisi: Bölge Birlik bünyesinde iç ve dış ticaret birimleri kurulmalı ve yeterli personel alınmalı. (Transfer edilmeli) Dış satımı yapılacak ürünler en kısa ve çabuk ihraç edilmeli.

-Ortak üreticiden alınacak ürünler etiketlenmeli, üyenin (x sayılı koop.) ortak nosu, adı soyadı, cinsi, miktarı tüm bilgileri kodlanıp alım veya satım yapılmalı.

Kooperatifler yasa gereği Bankacılık ve Sigortacılık gibi hizmet verme yetkisine sahip, işlemin yapıldığı en yakın merkeze aktarılabilinir. Ürünü alınan ve satımı gerçekleşen ortağa ürün bedeli kısa sürede ödenmeli.Kooperatif ortaklarının yapacağı üretimi  (ürünün) göstereceği arazi v taşınır mal ve  müteselsiz kefil gibi.. Her türlü maliyet hesabı yapılır. Ortağın beyan ettiği arazi ürün için yeterli nakit, gübre, ilaç, yem, saman vs. kredi tesbiti yapılır.

 

Yukarıdaki sayfalarda yapılan teşkilatlanma ve üretim ilişkileri neticesinde..

-a)Köyden kente göçü tersine çevirir. Üretime katkı sağlar, toprağı ve hayvancılığı teşvik eder.

-b)-Diplomalı işsizlere istihdam sağlanır. İşsizlik azalır. Üretimin kalite ve gelişmişliği artar.  Bu insanların (halkın) kültürel ilişki ve bilincini artırır.

-c)- Dışa bağımlılık azalır. Döviz girdisi artar. Cari açık ve ödemeler dengesi azalır ve değeri artar.

-d)- Toprak Mahsülleri Ofisi ve Teşkilatları Bölge Birliklerine bağlanması ile Türkiye’de üretilen tüm tahıl çeşitleri, üzüm, incir, pamuk, ayçiçeği, fındık, hayvansalların  gereksinim olan arpa, fiğ unutulan tüm besin çeşitleri insan ve hayvanlar için.

 

GENÇLER: Yurt dışına gitmeyi düşünen gençler. Sizlerin yapacağınız fazla bir şey yok. Ama yine de sabırlı olmanızı dilerim. En erken oluşacak bir seçim sonunda iktidar değişikliği olacak. O zaman Türkiye Üniversitelerinde  tüm T.K.  Kooperatifleri bünyesine birer kadrolu  Ziraat Mühendisi ve birer Veteriner Hekim alınabilir.

Yine kooperatiflerin yapılanması çerçevesinde en az 4 yıllık Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye Y. Okulu, Muhasebe bölümlerinden Bölge birlikleri, Merkez Birliği ve  Toprak Mahsulleri Ofisi birleşmesi olursa iç ve Dış Pazarlarda  yabancı dil bilen eleman alınacaktır. Her aday  bir lisan bilecek. Liman ve dış temsilciliklerde o ülke lisanını bilenler Rusça, Almanca, Çin’ce, İngilizce vs. diğer kadrolarda Bilgisayar uzmanı (bilenler yukarıda saydığımız üniversite mezunları ihtiyaç tamamlanıncaya kadar 80 ile 100 puan aralığında 100-150-200-250-300-350-400-450-500 gibi gruplar halinde sınavla alınacaklar. Daha sonra veraset, intikal, borç hukuku, muhasebe tekniği, kambiyo, sigortacılık, icraya verilmiş Kooperatif ortağının vekalet ücreti kalkacak. Bölge icra iflas kanunu kursu gören arkadaş Birliklerindeki icra işlemlerini yürütecekler. (Sözleşmeli Av.)

Ayrıca başarılı olan arkadaşlardan kamu yönetimi müfettiş ve yardımcıları, ayrıca yabancı dil bilen arkadaşlar; iç ve dış satım söz konusu olunca iyi pazarlama teknikleri konulu işlemlerde başarılı olmak zorundayız. Yoğunluk (iç ve dış satımda) liman bölgelerinde Ambalaj (paketleme) ve Lojistik tedbirleri alma, temin etme gerçekleştirmeli.

 

ŞİMDİ SIRA:

 Çiftçinin  yani kooperatif ortağının ekip diktiği , biçtiği ürünlerin cinsine ve dekar miktarına göre ortağın tapu kontrolu ve  beyanı alınır ve kendisine verilecek kredinin miktarı (ekilen ürünlerin hasat sonuna kadar) maliyet hesabı yapılır. Yani kredi limiti, nakit gübre, ilaç yakıt, işçilik ve sair tüm  masraflar belirlenir. Yetkililer ve Yönetim Kurulları üyelerinin onayı ile Bölge Birliğine ve merkez birliğine de ilgili birime bildirilir. Ürünlerin satışı sırasında üretici ortağın mevsimlik veya yıllık elde edeceği kazanç  dikkate alınır. Piyasadaki yüksek fiyatlar dikkate alınır. Ürünlerin satışı ve satışın gerçekleşmesi ile ortağın hak ettiği tutar en kısa zamanda Birlik ve Kooperatif hesabına aktarılarak borç-alacak hesaplaşması neticelendirilir.

 

EY TÜRK GENÇLİĞİ:

KARAMSARLIK HİÇ YAKIŞMIYOR. GÖRDÜĞÜNÜZ EN KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALACAK. TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK DEVRİMCİSİ MUSTAFA KEMAL ATATÜK’ÜN İZİNDE, BAŞARACAĞIZ.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

ÜZEYİR BORAN

 

 

 

 

Yorum Gönder

0 Yorumlar