Subscribe Us


TARSUSLU ÖMER KURNAZ, TÜED GENEL MERKEZİNDE GÜVEN TAZELEDİ


 

EMEKLİLERİN BAŞKANI  DEĞİŞMEDİ

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği 23. Olağan Genel Kurulu'nu 15 Ekim Cuma günü, TES-İŞ Sendikası toplantı salonunda gerçekleştirdi. 114 Şubesinden Ankara'ya gelen toplam 400 delegeyle gerçekleştirilen kongre sonucunda yapılan seçimlerde, Genel Başkan Kazım Ergün yeniden aynı göreve seçilirken, listesinde yer alan; Gazi Aykırı Genel Sekreterlik, Ömer Kurnaz Genel Mali Sekreterlik, Arif Yıldız Genel Eğitim Sekreterliği ve Abdülkadir Ersal Genel Teşkilatlandırma Sekreterliği görevlerine yeniden getirildiler.
Genel Kurulda yapılan seçim sonuçlarına göre, Genel Merkez Denetim Kurulu Üyeliklerine de; Hüseyin Ekmen (Batman Şube Başkanı), Merdan Derviş Ilgaz (Körfez Şube Başkanı), Vedat Gür (Elazığ Şube Başkanı) geldiler.
Divan Başkanlığını Türk-İş Eski Genel Başkanı ve SGK Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç yaparken, Divan Yönetimi de şu isimlerden oluştu; Bursa Şube Eski Başkanımız Mesut Özşen, Isparta Barosu Eski Başkanı Av. Faik Yıldız, Çaycuma Şube Başkanımız Nizamettin Eyidoğan, Nizip Şube Başkanımız Abdullah Aslan, Ankara Şube Başkanımız Fahri Iravul.

Genel Kurulun açılışında konuşan Genel Başkan Kazım Ergün, emeklilerin çok zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"2000 sonrasında emekli olanları mağdur eden ve aylıkları düşüren, “emekli aylığı hesaplama karma sistemi”, aylıklar arasında eşitsizliği artırmıştır. Bu nedenle, her yıl aylıkları düşüren emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeli, çalışılan dönemler için “tek bir aylık hesaplama sistemi” getirilmelidir. Tüfe'ye endeksli yüzdeli zamlar, aylıkları düşük olan emeklilerimizi mağdur eden bir sisteme dönüştüğünden, 5510 sayılı Kanunun 55. maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir.

Emekli aylıklarında, sosyal ödemelerinde norm ve standart birliğinin sağlanması için 506 Sayılı Kanun döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilmeli ve alt sınır aylık bağlama oranı Yüzde 70 olarak belirlenmelidir.
Vergi iadesinin yerine getirilen yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme yüzdeleri, KDV ve ÖTV oranları esas alınarak, Yüzde 8-10 oranlarına yükseltilmelidir. Emeklilerimizin ödemiş oldukları katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü aşmıştır. Çalıştığı dönemlerde yüzde 12 sağlık primi ödeyen emeklilerimiz, sağlık hizmeti aldığında çeşitli adlar altında kesilen katkı paylarından muaf tutulmalıdır. Emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri günün koşullarında yetersiz kalmaktadır. İkramiyeler enflasyona endekslenmelidir.

Çalışırken ödenen aile yardımı emekli olunduğunda kesiliyor. Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmelidir. Günümüzde yetersiz kalan promosyon ödemelerin artışını öngören bir güncelleme yapılmalı ve bu ödemeler hakkaniyetli bir artış sistemine endekslenmelidir. Evi olmayan emeklilerimizin TOKİ ile uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması için, emeklilere özel projeler yapılmalı, emeklilere ayrılan yüzde 25 kontenjan yüzde 50'ye yükseltilmelidir. Aylık geliri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan asgari geçim standardının veya yasal Asgari Ücret'in altında kalan emeklilerimize, kira desteği sağlanmalıdır. Aylık geliri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan asgari geçim standardının veya yasal Asgari Ücret'in altında kalan emeklilerimiz, pandemi koşullarında yetersiz beslenme ve ısınma sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu durumdaki emeklilerimize; yakacak ve gıda yardımları sağlanmalıdır."

 

Yorum Gönder

0 Yorumlar