Subscribe Us


MESKİ, EKOLOJİK SİSTEME ZARAR VERMEDEN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR


 

MESKİ’NİN ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ARITILAN SULAR 7/24 İZLENİYOR

Ekolojik dengenin sağlanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi kapsamında önemli çalışmalara imzaatan MESKİ Genel Müdürlüğü, “Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS)” bulunan atıksu arıtmatesislerinin sayısını 5’ten 11’e çıkardı. Bu sistem üzerinden tesislerdeki su deşarj parametreleriÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 7/24 izleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü,“Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS)” bulunan atıksu arıtma tesislerinin sayısını 11’e çıkardı. Busayede tesislerde arıtılan su deşarj parametreleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıtarafından online olarak 7/24 izleniyor.

MESKİ, sürekli atıksu izleme sistemi sayısını artırdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 2012/24 sayılıgenelgeye göre, debisi 10 bin metreküp/gün ve üzerinde olan atıksu arıtma tesislerinin çıkışlarınagerçek zamanlı uzaktan atıksu izleme istasyonları kurulması zorunlu bulunuyordu. 16 Temmuz 2019tarih ve 30833 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) Tebliği ilebu debi limiti 5 bin metreküp/gün’e düşürüldü. Ekolojik dengenin sağlanması ve çevre kirliliğininönlenmesi kapsamında önemli çalışmalara imza atan MESKİ Genel Müdürlüğü, mevcutta 5 adet olan“Sürekli Atıksu İzleme Sistemi” sayısını; bu yeni tebliğ uyarınca “Sürekli Atıksu İzlemeSistemleri Temini ve Bakımlarının Yaptırılması İşi” kapsamında 3 milyon 69 bin lira tutarındakiyatırımla 6 adet daha artırarak toplam 11’e çıkardı.

MESKİ atıksu arıtma tesisleri sayesinde vatandaşlar güvenle denize giriyor

Mersin genelinde MESKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak farklı noktalarda faaliyet gösteren atıksuarıtma tesisleri ile gerek direkt gerekse dolaylı yollarla toplanan atıksular arıtılmaya devam ediyor.Vatandaşların her noktadan gönül rahatlığı ile denize girebilmesi için çalışmalarına aralıksız devameden MESKİ, tesislerden deşarj edilen çıkış sularını hem tesis bünyesindeki atıksu analizlaboratuvarında hem de Akredite Merkez Su Analiz Laboratuvarında analiz ediyor. Kurulan busistemler ile arıtılmış su deşarj parametreleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıtarafından SAİS üzerinden online olarak 7/24 sürekli izleniyor.

Yorum Gönder

0 Yorumlar