Subscribe Us


MESKİ, HAVUZ SULARINI ANALİZ EDİYOR


 

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI, HAVUZ SUYU ANALİZLERİNE DEVAM EDİYOR

MESKİ, hizmet güvenilirliğini uluslararası alanda kanıtlayan Merkez Su Analiz Laboratuvarı ile havuz suyuanalizlerini periyodik olarak gerçekleştiriyor. Bu sayede vatandaşlar, analizi yapılan ve sağlıklı olduğubelirlenen havuzlara gönül rahatlığıyla ve güvenle giriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün TS ENISO/IEC 17025 standardına sahip, hizmet güvenirliğini uluslararası alanda kanıtlayan Merkez Su AnalizLaboratuvarı, güçlü laboratuvar alt yapısı ile havuz suyu analizlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.Vatandaşların sağlığına büyük önem veren MESKİ’nin analizleri sayesinde vatandaşlar sağlıklı ve güvenlibir şekilde havuzun keyfini çıkarıyor.

MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı analiz kalitesini artırmaya devam ediyor

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 deney ve kalibrasyonlaboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler standardını başarıyla uygulayarak akredite olan veuluslararası geçerliliği olan MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, güvenilir sonuçlar vermeye devamediyor. Alanında iyi donanıma sahip ve araştırmacı, ilerleme kaydetmeyi hedef edinen teknik personelesahip laboratuvar, akreditasyonun devamlılığı için TÜRKAK’ın 4 yılda bir başarılı sonucu zorunlu kıldığıyeterlilik testlerine 2 yılda bir girerek, hem analiz kalitesini artırıyor hem de bu konuda yaptığı işe ne kadargüvendiğini ispatlıyor.

Havuz sularının belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor

‘Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik’te yer alan havuzsularında dikkat edilmesi gereken önemli hususlara göre; sağlık, güvenirlilik ve estetik açıdan doğru vesüreklilik sağlanarak, insan sağlığına zararlı koşullardan, hastalık ve virüslerden endişe edilmeden havuzsuyu elde etmek gerekiyor. Havuz suyunun belirli aralıklarla kontrol edilerek, anormal bir durumun olupolmadığı saptandıktan sonra kimyasal yapısının düzeni sağlanarak, suyun kimyasal değerlerinin havuz için optimum düzeylerde tutulması önem taşıyor. Yüzme havuzu sularına üstten bakılarak berrak görünümünedeniyle temiz olduğu yanılgısı ortaya çıkabiliyor. Ancak havuz sularının temiz ve sağlık koşullarınauygunluğu analiz sonuçlarına göre belli oluyor.

Havuzlarda gerekli önlemlerin alınmaması durumunda çeşitli hastalıklar ortaya çıkabiliyor

Özellikle sıcak günlerde yüzme havuzları yoğun olarak hatta kapasitelerinin üzerinde kullanıldıkları içinkimyasal ve mikrobiyolojik dengeleri bozularak havuz suyu hızla kirleniyor. Ayrıca, kimyasalların yanlışkullanılması, havuz suyunun yeterince dezenfekte edilememesi gibi olumsuzluklar da eklenince yüzmehavuzu suları insan sağlığı açısından tehlikeli hale gelebiliyor. Sıcak yaz aylarında vatandaşların yoğunolarak kullandığı yüzme havuzlarında gerekli testlerin yapılmaması ve önlemlerin alınmaması durumundaçeşitli hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Gerekli analizler yapılarak önlem alınmadığı takdirde havuz sularıözellikle bakteri, mantar gibi mikroorganizmaların üremesi için ideal ortamlar haline geliyor. Havuz suları;sağlıklı şartlara uygunluğu, suyun kalitesi, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik nitelikleri ile yönetmeliklerlebelirtilen değerleri sağladığı ölçüde gönül rahatlığı ile kullanılabiliyor.

Laboratuvarda parametreler son teknoloji cihazlarla analiz ediliyor

MESKİ Genel Müdürlüğü, tüm bu etkenleri göz önünde bulundurarak, vatandaşların sağlığı için gereklianalizleri yerinde gerçekleştiren Merkez Su Analiz Laboratuvarı sayesinde havuz suyu analizlerini periyodikolarak gerçekleştiriyor. Laboratuvarda, havuz sularındaki bakteri ve koloni sayımı, ph, sıcaklık, bulanıklıktayini, klor ölçümü gibi kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler en son teknoloji cihazlar ve deneyimliuzman kadro ile analiz ediliyor. Böylelikle vatandaşlar havuzun keyfini sağlıklı ve güvenli bir şekildeçıkarma fırsatı buluyor.

Yorum Gönder

0 Yorumlar