Subscribe Us


KURNAZ: MAAŞ ZAMLARI YETERSİZ

KURNAZ: 2022 TEMMUZ AYI İTİBARİYLE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA

YÜZDE 42,35; MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 41,85 ZAM YAPILACAK

2022 Temmuz ayından itibaren SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 42,35; memur

emeklilerine ise yüzde 41,85 zam yapılmıştır.

Emekli aylıklarına yapılan zamları değerlendiren Türkiye Emekliler Derneği Genel Mali

Sekreteri ve Tarsus Şube Başkanı Ömer Kurnaz, yüksek enflasyon karşısında yapılan

zamların yetersiz kalacağını belirterek, çarşı-pazar fiyatlarıyla TÜİK tarafından yapılan

hesaplamalar arasında büyük fark olduğundan, altı aylık TÜFE artışının emeklileri koruyan

bir sistem olarak görmediklerini söyledi.

 

Yapılan zamların kısa sürede etkisini yitireceğinden, emekli aylıklarına seyyanen zam

yapılmasının daha adil olacağına dikkat çeken Kurnaz, sosyal güvenlik sistemimizin gelecek

güvencesi olması için insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesini istedi.

3.500 TL’nin altında emekli aylığı olan emeklilerin kendi aylıklarına yüzde 42,35 zam

yapılacak ve 3.500 TL’yi geçmediği takdirde 3.500 TL ödenecektir. Emekli aylıklarına

yapılan yüzde 42,35 zam değerlendirildiğinde, düşük emekli aylığı alanlara yapılan artışların

yetersiz kaldığı; 6.325 TL açlık sınırına göre emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması,

zorunlu harcamaların karşılanması için bir ihtiyaç haline geldiği görülmektedir.

Emekli aylıklarındaki hesaplamalar nedeniyle 3.500 TL aylık alacak emeklilerimizin kayıpları

giderek büyüdüğünden, bu kapsamda olan emekli aylıkları önce 3.500 TL’ye çekilmediğinden

ve bunun üzerine yüzde 42,35 zam uygulanmadığından, düşük aylık alanların kayıpları tam

olarak giderilememiştir.

Bu durumda, 3.500 TL’nin altında aylık alan 1,5 milyon emeklinin mağduriyeti devam

edecektir. Asgari ücrete göre bir değerlendirme yapıldığında; en düşük aylık alan emekliler,

asgari ücretin 2.000 TL altında aylık almaya devam edecektir.

Emekli aylıkları hesaplama sistemi değişmeli ve yüksek enflasyona karşı emekliler

korunmalıdır.

Bu nedenle, intibak yapılmalı ve emekli aylıkları yeniden hesaplanmalıdır. Eşitliğin olmadığı

bir sistemde, fazla prim ödeyenlerin aylıklarının düşmesine çözüm getirilmelidir.

 

Yorum Gönder

0 Yorumlar