Subscribe Us


MERCAN : TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ AK PARTİ’NİN SEÇİM OFİSLERİ DEĞİLDİR!


TARSUS HABER- İyi parti Tarsus ilçe başkanı Daniyel Mercan “İYİ Parti Tarsus İlçe Teşkilatı olarak, köleleştirilmek istenen üreticilerimizin çığlığı olmak, her daim yanında olduğumuz çiftçilerimizin, haklarını savunmak ve günü birlik politikalarla, gözleri boyanmak istenen tüketicilerimizin, çıkarlarını korumak üzere gelmiş bulunmaktayız. Burada, 800 bin çiftçinin ortağı olduğu, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, zarar ettirilmeye çalışılması hakkındaki, fikirlerimizi açıklamak istiyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi, yaptığı açıklamada;”Tarım Kredi Kooperatiflerinde, 32 kalem üründe, indirimle satışa başlayacağız. Bu uygulama, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecektir.” demiş ve bugün itibariyle, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, indirimli ürün uygulaması başlamıştır.

Birazdan açıklayacağımız üzere, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi, ortaya çıkardığı keyfiyetçi idare ile devletle ilişkisi olmayan bir kuruma; kanunlara ve kurallara aykırı, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, kuruluş amacının aksine uygulamalar yaptırmaya kalkmaktadır. Öncelikle, bir hukuk devletinde, böyle “De Facto” bir uygulamanın, kabul edilemeyeceğini ifade etmek istiyoruz.

 

İkincisi; tüketicilerde, bir rahatlama yaratma iddiasını taşıyan bu girişim, tıpkı 2019

 

yerel seçimlerinde kurulan, tanzim satış kuyrukları gibi; günübirliktir, palyatiftir, popülisttir,

 

hamasidir. Tüketicilerin tamamını kucaklayabilecek, bir kapsam ya da derinlikten yoksun, bu

 

uygulamanın, gıda enflasyonuna ve hayat pahalılığına, kalıcı bir çözüm üretmesi, mümkün

 

değildir.  Üçüncüsü; kaş yapayım derken göz çıkaran, bu girişim, aynı zamanda, serbest piyasa

 

kuralları açısından da, bir rekabet ihlali anlamına gelir.

 

Dört başı mamur bir hal yasası çıkaramayanlar, üç harfli marketlere ve perakende

 

piyasasına yönelik, gerçekçi ve kapsamlı, yasal düzenlemeler yapamayanlar, bu şekilde,

 

palyatif kararlarla, tüketicinin gözünü boyamaya, günü kurtarmaya çalışmaktadır.

 

Ne demek istediğimizi, şimdi, ayrıntılı bir şekilde, izah edelim.

 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri; 1.615 alt kooperatifi, bunların bağlı olduğu 17

 

Bölge Birliği, yaklaşık olarak 800 bin çiftçinin ortağı olduğu, 19 alt şirketi ve iştiraki ile

 

devasa bir tarımsal kooperatiftir.

 

Tarım Kredi Kooperatifleri, özerk yapıya sahip, bir çiftçi kuruluşudur. Devletle,

 

uzaktan yakından, bir bağı yoktur. Özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği olan bu kurumda, Devletin, bir lira katkısı yoktur.

 

Tarım Kredi Kooperatifleri, sermayesi ve öz varlığı, tamamen çiftçilerin katkıları ile

 

kurulmuş, öz ve öz çiftçilerin malıdır.

 

Tarım Kredi Kooperatifleri, devasa bir tarımsal; girdi temin, girdi tedarik, üretim ve

 

pazarlama, kuruluşudur.

 

Bu yönüyle, Tarım Kredi Kooperatifleri, aynı zamanda, ülkemizin en büyük tarımsal

 

ciro toplamını üreten kuruluştur.

 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin amacı, ortakları olan çiftçilere, üretimleri için ucuz

 

girdi sağlamak ve çiftçinin ürününü pahalıya satıp, çiftçiye maksimum kar elde ettirmektir.

 

Çiftçilerin, üretimleri için, ucuz kredi temin ve tedariki de, bu kapsamdaki çalışmaları arasındadır.

Özetle, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, temel ödevleri bunlardır. Bu ödevlerinden dolayı, yurtiçi ve yurtdışında, yatırımları ve şirketleri vardır.

Tarım Kredi Kooperatifleri, Et Süt Kurumu ve Toprak Mahsulleri Ofisi gibi, piyasayı

düzenleyici, bir regülasyon kurumu değildir.    

Dolayısıyla, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, tarımsal ürün fiyatlarını ucuzlatmak,

ucuza satmak gibi bir işlevi olmamakla birlikte, tam tersine fiyatların, çiftçiler lehine yüksek

olmasını savunan bir kurumdur.

Adı tarım kredi olan bir kuruluşun, çiftçiyi desteklemesi gerekirken, çiftçinin ürettiği

bir ürünü, maliyetinin altına satması, söz konusu olamaz.

 

Kıymetli hemşerilerim,

 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, marketçilik diye bir ödevi, görevi ve işlevi yoktur.

 

Tarım Kredi Kooperatifleri, sahip olduğu 1.300 civarında marketi ile, Türkiye

 

perakende pazarında, 35.000 marketi olan, üç harflilerin ve zincir market kapsamında

 

gördüğümüz, yaklaşık 100.000 civarında marketin karşısında, %1 bile değildir.

 

Bu kadar düşük market sayısı ile, Tarım Kredi Kooperatifleri, iktidarın iddia ettiğinin

 

aksine, tarımsal ürünlerin arzında, piyasa bozucu ya da piyasayı düzenleyici, rol oynayamaz.

 

Dolayısıyla, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, piyasada denge kurma, fonksiyonu da

 

olamaz. Tarım Kredi Kooperatiflerinin, market sayısı, toplam perakende pazarının, yalnızca

 

%1 civarını oluşturabiliyorsa, bu marketler, kaç tane yoksul ailenin ihtiyacına cevap verebilir?

 

Soruyorum sizlere; Adı geçen, indirimli ürünlerde, kaç adet stok olacaktır?

 

Bu marketlerde, satışlar karneyle mi, taneyle mi olacaktır? Dökme suyla, değirmen döner mi? değerli hemşerilerim. İktidarın bu söylemleri, hamaset değildir de, nedir?

 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, yapması gereken, çiftçilerin ürünlerini, pazarlama

 

aşamasında, çiftçiler lehine olacak şekilde, piyasada olmaktır. Unutulmasın ki, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, kar ve zararları, ortaklarının

 

üzerindedir. Devletle ilişkisi olmayan bu kurumun, hazineye zarar yazması, ancak kanun ya da yönetim kurulu kararı ile gerçekleşebilir.  Bütün bunların dışındaki; şeffaf olmayan, kanunlara, kurallara aykırı, emrivaki süreçler, bütün yönetim kademeleri için, görevi ihmal olarak değerlendirilir.

 

Herkes, aklını başına alsın! Bu girişimin sonucunda, hiç kimse Tarım Kredi Kooperatiflerinin, zararına sebebiyet veren yöneticilerin, yargılanacağını asla unutmasın.

 

Kıymetli hemşerilerim, Tarım Kredi Kooperatifleri, üreticiyi korumaya yönelik bir

 

kuruluştur.  Kooperatiflerin talimatla fiyat indirimi yapması, kuruluş amacıyla uyumlu olmayıp, zararına satış yoluna gidilmesi de, serbest piyasa kuralları açısından, bir rekabet ihlali anlamına gelir. Siz, bir yanda zararına satış yaparken, öte yanda, özel sektörün, gıda perakendeciliği yapmaya devam etmesini, bekleyemezsiniz.

 

Devlet, özel sektörle rekabet yaparsa, özel sektör zarar eder.

 

Özel sektör zarar ederse, zarar ettiği girişimden ya da sektörden çekilir, bu nedenle,

 

piyasa daha da fazla bozulur. Dolayısıyla, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, piyasaya yön vermek için kullanımı,  abesle iştigaldir.Tarım Kredi Kooperatiflerinin, siyasi idarenin elinde oyuncak, AK Parti’nin arka bahçesi ve siyasi çıkarları için, arpalık olması, kanun tanımayan, keyfiyetçi yönetimin, Partili Cumhurbaşkanlığı Sisteminin, bir sonucudur.

 

Bu girişimin sürdürülmesi halinde, sermayesini çiftçinin koyduğu, Tarım Kredi

 

Kooperatifleri, zarar etme ile karşı karşıya kalır.

 

Bu zarar, dönüp dolaşıp, yine bir kez daha, çiftçilerimize faiz olarak, fatura edilir.

 

 

Zaten, hali hazırda, yüksek faiz oranları ve yüksek borç oranları ile tarlasını, bahçesini,

 

araç ve gereçlerini, kooperatiflere ve bankalara kaybeden çiftçilerimiz, artan faiz oranları ile,

 

bu kez, adeta, canlı canlı mezara konur. Çiftçilerimiz adına, böyle bir geleceği, kabul etmemiz mümkün değildir. Kıymetli hemşerilerim, biz burada tüketici aleyhtarlığı yapmıyoruz. Tüketicinin, ucuz gıda almasının, asla karşısında değiliz. Ancak, biz boş laflara, karşıyız.

 

Bakınız, bu noktanın altını, önemle çizmek istiyorum. Gıda fiyatları, marketlere talimat geçilerek düşmez, düşürülemez. Gıda fiyatları; tarlada, bahçede düşer.

 

Girdi maliyetleri olan mazot, elektrik, su, gübre, ilaç, fidan, tohum, tüm bu kalemlerde, maliyetler düşerse, işte o zaman, marketlerdeki fiyatlar düşer.

 

Enflasyonla mücadele edilecekse, idarecilerimizi, Tarım Kredi Kooperatiflerinin,

 

marketlerine değil; tarlalarımıza, bahçelerimize, bostanlarımıza bekliyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri, AK Parti’nin seçim ofisleri,  değildir!

 

Seçim kazanmak için, günübirlik politikalarla, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, siyasi rehine haline getirilmesi, kabul edilemez.

 

Madem bu işler bir talimatla, bu kadar kolay oluyor, Türkiye’nin en büyük gübre şirketi Gübretaş, Tarım Kredi Kooperatifine aittir.

 

O halde, verin talimatı; Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçiye indirimli gübre versin. Ali Cengiz oyunlarını bırakın! Talimatla fiyatlar düşüyorsa; Verin talimatı; indirimli mazot, indirimli ilaç gelsin. Verin talimatı; çiftçinin borç faizleri indirilsin. Verin talimatı; çiftçiden alınanlar, çiftçiye geri verilsin. Bugüne kadar, İthalat kapıları açıldı, fiyatlar düşmedi. 2010’da, kısmi Hal Yasası çıkarıldı, fiyatlar düşmedi.  2014’te, Gıda Komitesi, Fiyat İstikrar Komitesi kuruldu, fiyatlar düşmedi.

 

Erken Uyarı Sistemi denendi, fiyatlar düşmedi.  2019’da, Tanzim Satış Yerleri kuruldu, fiyatlar düşmedi. Depo baskınları yapıldı, fiyatlar düşmedi.  Rekabet Kurumu devreye girdi, fiyatlar düşmedi.

 

Pek çok üründe, İhracat Engellendi, fiyatlar düşmedi. Devlet seracılığa soyundu. Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Sera A.Ş kuruldu, fiyatlar düşmedi.

 

Tarım Kredi Kooperatifleri, Sözleşmeli Üretim yaptı, fiyatlar düşmedi. Tarım Bakanlığı Dijital Pazarı kuruldu, sanal pazarlarda dahi, fiyatlar düşmedi.  İşte bugün, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, talimatla indirim yaptırılıyor, bakın göreceksiniz, gıda fiyatları, yine kalıcı olarak, düşmeyecek.

 

Dolayısıyla, gıda fiyatlarında, artışların nedenlerini ortadan kaldırmadan; ne talimatla, ne emirle, ne denetimle, ne baskınla, ne de yukarıda saydığımız, farklı farklı yöntemlerle, fiyatları düşüremezsiniz.

 

Sorunlar, halının altına süpürülmekle, çözülmez. Market ve pazarlardaki tansiyon, ancak ve ancak tarlada çözülür.

 

 Bu duygu ve düşüncelerimizle, idarecilerimizi, bu yanlıştan dönmeye davet ediyor,

 

tüketicileri koruyan, üreticileri mutlu eden, serbest piyasanın işleyişine zarar vermeyen kararları, en kısa sürede, hayata geçirmesini diliyoruz.

 

Yapıcı muhalefet olarak, iktidara uyarımızdır; ya bu sorunları çözersiniz, ya da İYİ

 

Parti olarak; biz gelip, biz çözeceğiz.sKimse tasalanmasın. Milletin, derdine derman olamayanlar, gidecek, sorunlara çare olan, İYİ’ler gelecektir. Yaşadığımız her günü, kriz ve sorunlarla, çekilmez hale getiren, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi gidecek,

 

Milletimize, Üreten Türkiye’yi getiren, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem gelecektir. Sabredin, az kaldı. Liderimiz, Meral Akşener gelecek, hem Tarım, hem Türkiye İYİ’leşecektir.”

 

Yorum Gönder

0 Yorumlar