Subscribe Us


Kaya, Global Compact’a ilişkin 5'inci sorumluluk bildirimini paylaştı


 TARSUS-HABER- Borsa Meclis Başkanı Murat Kaya, Global Compact’a ilişkin 5'inci sorumluluk bildirimini paylaştı

 

Tarsus Ticaret Borsası tarafından 27 Mart 2014’te imzalanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk performansını, iş dünyasındaki küresel ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk bilincini geliştiren Global Compact’a ilişkin 5'inci sorumluluk bildirimini 2 yıl aradan sonra paydaşlarına sunmak amacıyla yineledi.

Borsa Meclis Başkanı Murat Kaya, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk performansına ait sunulan raporla ilgili olarak; “ Tarsus Ticaret Borsası’nın, yüz altmış yedi ülkede 25 Bine yakın katılımcısı olan Global Compact’a ilişkin 5’inci Sorumluluk Bildirimimizi siz değerli paydaşlarımız ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu rapor, Global Compact’ın ilkeleri ışığında, Borsamızın 2022-2023 yılları arasındaki başarılı uygulama örneklerini ve faaliyetlerini kapsamaktadır.” Dedi.

 

Amaçlarının , kurumsal değişimi yöneten, performans ölçen ve hedef koyan yaklaşımlarla, sürdürülebilirlik kapsamındaki olumlu ve olumsuz etkileri belirlemek, kurumsal operasyonların da bu doğrultuda yönetebilmesine ışık tutmak olduğunu belirten

 

Borsa Meclis Başkanı Murat Kaya, “Borsanın Tarsus ve Ülkemiz için öneminin, büyüklüğünün, gücünün farkındayız. Bu nedenle görev süremizce “TARSUS Senin, Borsa Senin”, “Elbirliğiyle daha ileriye” dedik. 2023 yılının Cumhuriyet’in 100’ncü yılı olması nedeniyle Türkiye açısından önemli bir yıldı. Ancak; 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketi ile yaşadığımız acı ölçülemezdi.

 

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi ülkemizin 10 ilinde büyük tahribata yol açtı. Kurum olarak buralarda depremden etkilenen afetzedelere yardım elimizi ulaştırdığımız gibi Borsa üyelerimizde buralardaki afetzedelere yardımlarını esirgemedi. Allah hepsinden razı olsun.

Kentimizde misafir ettiğimiz 20 binden fazla afetzede vatandaşımız var. Tarsus’a , Tarsusluya yakışır şekilde depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını bugün için değil yarını da düşünerek karşılamaya çalıştık.

Şehrimizde yaşayan afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya, Üyelerimizin de yardımlarına aracı olmaya Borsa Meclis üyelerimizden oluşturduğumuz Deprem Yardım İcra Komisyonu aracılığı ile devam ettik.

Özellikle son 3 yıldır ekonomide yaşanan talihsizlikler, büyük acımız ŞUBAT depremi nedeniyle sıkıntılı dönem geçiren tacirimizin, esnafımızın, sanayicimizin derdine çare, yarasına merhem olmaya da çok önem verdik.

 

Projelerimizle, devletin ve diğer ilgili kurumların üst kademeleriyle kurduğumuz güçlü diyalogla sorunlara çözüm üretmek, üyemizin önünü açmak, hepimizin önceliği oldu. Ama en az bunlar kadar önemli olan bir başka vazifemiz daha vardı ki; BORSA' nın itibarını ve marka değerini korumak, daha da güçlendirmek. Çok çalıştık, güzel projeler ürettik ve sonunda üyelerimizin ve paydaşlarımızın karşısına dolu dolu çıktık. Türkiye’nin örnek kurumlarından biri haline geldik.

 

Tüm girişimlerimizi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri vizyonunda değerlendirip, önceki yıllarda belirlediğimiz hedeflerin daha ilerisini görmeyi amaçladık

 

Yine bu dönem, küresel düzeyde özel sektörü acil önlem almaya sevk eden bir dönemi getirdi. İklim değişikliğinin gözle görülür etkileri yeşil mutabakat, çevre, yenilenebilir ve verimli enerji konuları geçmişte olmadığı kadar önemli bir hale de gelmiş oldu.

 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ‘İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele’ başlıkları altında belirlenen 10 evrensel ilkesi, küreselleşmenin etkisiyle hızlı bir gelişim ve dönüşüm süreci içerisinde olan günümüz dünyasında insanın ve insanlığın rotasını belirleyen bir pusula görevi görmektedir.

 

İş dünyası, sivil toplum ve kamu kurumları ile üniversiteleri bir araya getirerek geniş bir paydaş grubunu temsil eden UN Global Compact’ın ‘dünyayı daha yaşanabilir hale getirmeye’ yönelik bu hedefleri, hedeflerimiz ile örtüştüğü için 2014 yılında imzacısı olduk.

Eskiden üretebilmek yetkinlikti, şimdi ise esas olan sürdürülebilir ve verimli üretkenliktir. Bu noktada, imzacısı olduğumuz Global Compact’ın her bir ilkesini paydaşlarımızla beraber uygulayarak, kapsayıcı sürdürülebilir kalkınmayı hedeflemeye devam edeceğiz.” dedi

 

 

 

Yorum Gönder

0 Yorumlar